12 juli 2022
Geplaatst door Maartje

Dinsdagavond 28 juni jl. informeerden de gemeente Utrecht en de eigenaren van Wolvenplein, geïnteresseerden, belanghebbenden en de omgeving over de stand van zaken en het vervolgproces. Ook is een start gemaakt met het meedenken over de herontwikkeling van de voormalige monumentale gevangenis. Met als uiteindelijke doel het vergroten en verbreden van het draagvlak en een plan dat beter aansluit bij de wensen van de gebruikers en de omgeving.

Na de gezamenlijke presentatie (die hier terug te kijken is) konden aanwezigen hun kansen en zorgen delen bij drie thematafels: openbare ruimte, wonen en werken & horeca. Ook de gemeente had een tafel voor vragen en opmerkingen. Alle bevindingen zijn per thema gebundeld (overzichten). Het is fijn dat zowel kansen als zorgen worden benoemd. Al met al een goede manier om ideeën uit te wisselen en de betrokkenheid bij de planvorming te zien.

 

Start participatie

Tijdens de informatieavond en in eerdere berichten is de mogelijkheid geboden om je als belanghebbende aan te melden voor drie brainstormgroepen met bovengenoemde thema’s. Er bestond veel enthousiasme om deel te nemen en inmiddels zijn de groepen evenwichtig samengesteld. Deelnemers aan de brainstormgroepen hebben hierover inmiddels bericht gehad. De zorgen- en kansenlijsten staan op de agenda van de brainstormbijeenkomst.

 

De brainstormgroepen komen eind augustus/begin september voor het eerst bij elkaar. De verslagen van deze bijeenkomsten zullen na vaststelling van de groepen owolvenpleinontwikkelt.nl/nl/participatie/ gepubliceerd worden.